Kompass

21 — 22 Aug 2014

Ptarmigan projektu telpa, Tallina, Igaunija

Norise

Prezentācijas un paneļ-diskusija
21. augusta vakarā, Kompass sāksies ar prezentācijām par pašreizējo situāciju Rīgā un Tallinā no nevalstiskā, nekomerciālā kultūras sektora skatapunkta. Vakara noslēgumā notiks paneļdiskusija, kurā piedalīsies visi 3 prezentētāji.

Ne-konference
Piektdien notiks Kompasa ne-konference, kurā piedalīsies visi dalībnieki, iepazīstinot ar pārstāvētajām iniciatīvām pārējos, iesaistoties diskusijās, ideju darbnīcās par pašu izvēlētiem jautājumiem. Izmantojot “bar camp” metodi jebkuram dalībniekam būs iespēja novadīt mini-darbnīcu, apmācot pārējos darbnīcas dalībniekus ar kādu no savas līdzšinējās pieredzes veiksmīgākajām stratēģijām atbilstoši tēmai. Visām darbnīcām būs stingri limitēts laiks un jāsagatvo atskaites prezentācijas. Būs pieejami arī tradicionālajās konferencēs izmantotie instrumenti: papīrs, markeri, zīmuļi, projektors uc.

Ātr-darbnīcas
Noslēgumā Kompasā paredzētas ātr-darbnīcas, kuru uzdevums būs šādās tikšanās reizēs tik ierasto ideju un risinājumu birumu pārvērst praktiskos instrumentos. Atskatoties uz prezentācijām un ne-konferenci, tiks konstatētas atslēgas problēmas un izveidotas darba grupas. Katrai grupai 40 minūšu laikā būs jānāk klajā ar konkrētiem piedāvājumiem par iespējamajiem nākamās darbības soļiem.  Piedāvājumi tiks dokumentēti, apkopoti un publiskoti jaunizveidotajā Kompasa mājas lapā.