Kompass

21 — 22 Aug 2014

Ptarmigan projektu telpa, Tallina, Igaunija

Tēma: “Publiskā telpa”

Latvijai un Igaunijai ir daudz kopīga: padomju okupācijas vēsture, robeža, abu valstu iedzīvotāju skaits samazinās, ir līdzīgas proporcijas starp iedzīvotāju etniskajām grupām, izteikta galvaspilsētu nošķirtība no pārējās apdzīvotās teritorijas, komunikācijas deformācija starp pārvaldes struktūrām un iedzīvotājiem. Uz šī līdzīgā fona rodas tikai šim reģionam raksturīgas, idejiski radniecīgas iniciatīvas. Šī Kompasa dalībnieku sastāvā iekļauti aktīvisti (kas darbojas galvenokārt kultūras sektorā un ir tieši vai pastarpināti saistīti ar publisko telpu), lai salīdzinātu līdzšinējo pieredzi, pašreizējo situāciju un atklātu jaunas iespējas.

Rīga un Tallina ir vienas no Eiropas kultūras galvaspilsētām, kurās ir īpaši liels skaits neizmantotu telpu, kuras gadiem gaida savu pārbūvi vai nojaukšanu. Savukārt iedzīvotāju iniciatīvām reti kad izdodas izmantot šo situāciju savā labā. Gan ekonomisko, gan birokrātisko iemeslu dēļ telpas ir nepieejamas nekomerciālām sabiedrsikām organizācijām, bet ja ir – tad pārsvarā tikai īslaicīgi, ar ierobežotu iespēju pilnveidot telpu konkrētajai vajadzībai.

Kādā veidā būtu jāveido komunikācija starp iniciatīvām un nekustamo īpašumu īpašniekiem, lai tā sasniegtu adresātu un dotu vēlamos rezultātus? Cik lielā mērā īslaicīga telpu izmantošana publiskām aktivitātēm būtu atbalstāma, kamēr ilgtermiņa risinājumi nodrošinātu daudz efektīvāku pašu iniciatīvu attīstību? Kā sabalansēt nekustamā īpašuma un kultūras sektoru intereses? Kā atšķirīgas iniciatīvas var veidot rezultatīvu sadarbību savu mērķu sasniegšanai? Vai, balstoties uz līdz šim sasniegto, mēs varam radīt jaunas un praktiskas idejas, kas dotu labākus rezultātus?

Aicinam piedalīties Kompasā tos, kuru darbību ietekmē šie jautājumi un tos, kuri vēlas iesaistīties šo jautājumu risināšanā.