Kompass

21 — 22 aug. 2014

Ptarmigani projektiruumid, Tallinn, Eesti

Teema : avalik ruum

Läti ja Eesti jagavad sarnast ajalugu, asetuvad ühises geograafilises piirkonnas ja seisavad vastu sarnastele probleemidele: vähenev rahvaarv, ebakindel suhe erineva etnilise päritoluga rühmade vahel, linnakeskuste ja maakohtade tugev seondumatus ja nõrgad suhted regionaalvalitsuste ning rahva vahel. See olukord on sünnitanud ainulaadseid ja mitmekesiseid kunsti- ja kultuuritegevuse vorme, lähenedes tihti asjale alt ülesse.  Kompass toob kokku mitmeid aktiviste (selle sõnaga mõtleme lihtsalt inimesi, kes on kultuuralgatusi tehes "aktiivsed"), et arutada nende jagatud kogemusi ja luua uusi võimalusi.

Oleme Kompassi teemaks valinud "avaliku ruumi". Erinevalt mitmetest Euroopa pealinnadest on Riias ja Tallinnas suured ruumilahmakad, mis on kas kasutusest väljas või üleminekustaadiumis. Rohujuuretasandi algatustel on majanduslike (või muude) survete tõttu tihtipeale keeruline neid alasid kasutada. Majandusliku arengu masin lubab harva tavatuid kasutusviise ning kui luba antakse, siis on see peamiselt ajutine ja piiratud. Kompassi osalisi ühendab soov viia säärased kohad avalikku kasutusse, olles vabad kogunemiste, sündmuste ja kultuuritegevuse jaoks.

Kuidas saavad algatused rääkida ümber omandi ja ruumi teemalisi vestlusi? Kas meie projektide ajutine ja üleminekuga tegelev olek saab aidata kaasa ehitamaks pikaealisust läbi järjepidavuse? Kuidas saavad algatused oma erinevusi kasutades luua dünaamilist ja püsivat koostööd? Kas suudame eelnevale edule toetudes mõelda välja uusi ja elavdavaid ideesid, mis lähenevad meie keskkonnale kriitilise pilguga?

Kompass tervitab kõiki, kes nende küsimustega tegelevad ning ka neid, kes seda teha soovivad.